Muhu õuemärgid

Siin toodud õuemärkide kujutised pärinevad valdavalt Lõetsa Koolielu Juri Vilto omaaegsest vihikust ja peale viimast sõda Vassili Randmetsa algatusel Piiri koolilaste kogutud ning üles joonistatud materjalidest, mis algkujul peaksid Koguva muuseumis säilinud olema. Vaid mõne küla (Kallaste, Mäla ja osaliselt Nõmmküla ning Viiraküla kohta) on õuemärke hiljem täpsustatud ja üle kontrollitud. Koos Ago Rullingo materjalidega on seni "arvele võetud" 317 erinevat õuemärgi kujutist.

Tuleb arvestada, et erinevatel aegadel ja erinevate kasutajate poolt on sama pere märki ilmselt mõnevõrra erinevalt kujutatud ja siin on raske rääkida ühe peremärgi kujutise "autentsusest". Võib ju isegi lihtsat risti kahesuguselt kujutada – põhi-ilmakaarte või “vahetuulte” järgi orienteerituna, aga kas võrgu ainakäbale oli (keerukam) õuemärk "püsti" või "pikali" lõigatud, on üsna lootusetu takkajärel kindlaks teha! Seetõttu võib vaielda, kas neid "erinevaid" kujutisi peab üldse nii palju olema? Mitmed toodud märgid võiks identseteks lugeda, kuid seni on arvesse võetud kõik variandid, mis kogujate poolt kunagi paberile on pandud.

Siin võiks meenutada ka (eriti rannakülades) tuntud lugusid, kuidas mõne mehe "õuemärgiks" olnud kirvega löödud laast. Nimelt oli lihtne, näiteks, mõrravaiale lõigatud õuemärk kirvega maha lüüa. Selle vastu oli kasutusel ka vastuabinõu – sisse lõigatud õuemärgile löödi juurde mõni hobuse rautamisel maha lõigatud kabjanaela ots... Võimalik, et mitmete märkide hilisemal üles joonistamisel lisatud punktid just neid "laastu-õuemärgiks" muutumise vastu tarvitatud lisandusi kujutavad!

Autori siiras soov on, et kui keegi järgnevte märkide hulgas mõne muhu õuemärgi ära tunneb, siis andke sellest teada e-postiga ylo@rehepapp.com või kõnetraadil 657-2839.

Soovi korral võite avada ka välja trükkimiseks sobivama ilma kommentaarideta tabeli.


Muhu õuemärgid
 
 
Lõetsa Koolielu
 
Tupenurme Uuelu (Juri)

 
Koguva Ansu
Koguva Tooma
 
Nõmmküla Insu
 
Igaküla Ivardi

 
 
 
Rannaküla Viherpuu

 
Külasema Mardi
Viiraküla Tidreku
 
 
Koguva Pärdi

 
Rannaküla Kondimäe
 
Igaküla Oeldu (Räästa)
Kesse Mardi
Linnuse Tuulegi
Lõetsa Tähvena
Lõetsa Jõe
Mäla Rehematsi
Pärase Jaani
Pärase Lepiku
Raugi Jaani
Simiste Kearu
Tupenurme Vanaga-Juri
Vahtraste Noore-Jaagu
 
Nõmmküla Jaaniõue

 
Pärase Piiri
 
Leeskopa Oolu
 
Linnuse Tõnu

 
Lehtmetsa Kearu
Pallasmaa Mihkli
 
Lehtmetsa Peekspuu
 
Raugi Nõmme

 
Kallaste Korju
 
Külasema Kingissepa
Nautse Laasu
 
Külasema Jaagu (Adu-Juri)

 
Vahtraste Matsi
 
 
Külasema Kohi
Vahtraste Pärdi

 
Hellamaa Väike-Saadu
 
Kallaste Uiesaadu
 
Pallasmaa Tüü

 
Kesse Jaani-Aadu
Lalli Tooma
 
Pärase Andruse
 
Raegma Mardi
Vahtraste Tika

 
Leeskopa Aljava
 
Tupenurme Neo
 
Kallaste Uietalu
Mõisaküla Siljavälja

 
Paenase Kõue
Viiraküla Toomu-Aadu
 
Või Pärdi-Matsi
 
Linnuse Uielu (Tõnsu)
Rootsivere Runni-Tõnu

 
Vahtraste Ranna (Sauna)
 
Koguva Kopli
Paenase Andruse
 
Põitse Peele (Jaagu)

 
Lõetsa Uie-Sauna
 
 

 
Lehtmetsa Käspri
Lehtmetsa Nossa
Lehtmetsa Aru (Nurga)
Tusti Käspri
Või Aadu
Või Koolielu (Kopli)
 
Mäla Simmu-Mardi
Simiste Ranna
 
Külasema Ennu-Pärdi
Tupenurme Mihkli-Jaagu

 
Raegma Juri
 
Tusti Aadu (Andruse)
 
Külasema Koosi

 
 
Igaküla Kästiki
 
Kallaste Jõe

 
Nõmmküla Tõnu
 
Koguva Jaagu
 
Rässa Ritsu (Uuelu)

 
Lalli Uietoa
 
Mõegaküla Mardi
 
Nõmmküla Muda
Nõmmküla Muda-Saadu

 
Kesse Vanaõue
 
Rootsivere Runni-Mihkli
 

 
 
Rootsivere Kästiku-Jaagu
 
Lalli Põllu

 
 
 
Rootsivere Mihkli (Porsa)

 
Lõetsa Sassi
 
Rannaküla Uielu (Jaani)
 

 
Põitse Kästiki
 
Lalli Tänavasuu
 
Lehtmetsa Kohtuelu

 
Hellamaa Kuke
 
Külasema Mäe-Tooma
Paenase Ansu
 
Koguva Saadu
Mäla Poali-Tooma
Rannaküla Niidi
Rootsivere Muda (Kotka)

 
 
 
Rootsivere Salu-Andruse

 
 
Külasema Peetrikivi
 
Lõetsa Nuka
Rässa Kadaka

 
Oina Andruse
 
Võlla Kantsi
 
Lõetsa Poali-Juri
Ridasi Nabi

 
Viiraküla Tähvena-Tooma
 
Soonda Peetri
 
Igaküla Uie-Pärdi

 
Koguva Kalju
Lehtmetsa Veski
Lõetsa Nõmme
 
Rässa Jaani
 
Lõetsa Jaaniõue

 
Raugi Kõrtsi
 
Külasema Kopli-Andruse
 
Kapi Aaviku

 
Lõetsa Kiisa
Levalõpma Saadu
Rebaski Lembri
Simiste Lepiku
Vahtraste Keskküla
 
Koguva Andruse
 
Lõetsa Nurme

 
Simiste Jõe-Poali
 
Rebaski Saadu-Uuelu
 
Pallasmaa Kase(välja)
Viiraküla Reinu
Viiraküla Toomu-Jaani

 
Simiste Valka-Lepiku
 
Linnuse Salu-Mihkli
 

 
Kallaste Mihkli-Aadu
 
Vanamõisa Matsi-Laasu
 
Lõetsa Ennu
Lõetsa Kopli
Soonda Jaani-Aadu
Soonda Kaegu-Tähvena

 
Igaküla Neo-Jaani
 
Raugi Kuuseniidi
 
Tusti Matsi

 
Kapi Riida
 
Lõetsa Mäe
 

 
Võlla Lauri
 
Mäla Juri-Matsi
 
Linnuse Villemi
Lõetsa Kummi
Nautse Matsi
Rässa Ansu
Vahtraste Majaka

 
Mõegaküla Jaagu
 
Võlla Mihkli
 
Nõmmküla Ansu
Nõmmküla Sepa
Tupenurme Panga-Juri

 
 
Koguva Tõnise
 
Rootsivere Ansu-Jaani
Rootsivere Ansu-Tõnise

 
Viiraküla Poali-Andruse
 
Lõetsa Uuema
 
Nõmmküla Sõo-Saadu
Pärase Matsi

 
Rannaküla Vesiaa
 
 
Lõetsa Ranna

 
Aljava Juri
Igaküla Ansu-Matsi
Raegma Kusta
Rässa Obuku-Juri
 
Igaküla Jaani-Andruse
 
Külasema Ennu (Kasevilu)
Lõetsa Poali-Andruse
Või Uietalu (Takja)

 
Lalli Saadu
 
Nõmmküla Leemeti
 
Koguva Käspri

 
Rootsivere Niidi
 
Kallaste Pärdi
Rässa Järve ja Kürva
Soonda Mihkli
Või Panga
Viiraküla Tidreku-Mihkli
Vanamõisa Kesküla
 
Oina Jaani

 
Vahtraste Uiemaa
 
Lõetsa Andruse
Paenase Matsi
Tupenurme Rõuendi
 

 
Lõetsa Vanapere
 
Lehtmetsa Saadu
 
Kallaste Anduvälja
Lehtmetsa Jaagu
Raegma Kõrve
Rässa Kalda
Rässa Vesiaia

 
Linnuse Jaagu
 
 
Linnuse Salu-Jaani

 
Viiraküla Kuusiku
 
 
Viiraküla Jaagu

 
Raugi Juri
 
Rässa Laasu
 
Lehtmetsa Tähvena

 
Igaküla Uielu
 
 
Rannaküla Keanu

 
Põitse Nakitse
 
Vahtraste Poali
 
Koguva Sumari

 
Mõegaküla Aru
 
Paenase Ivardi
 
Igaküla Tõnise (Lutsu)

 
Mõegaküla Uuetoa
 
Lõetsa Rehe-Jaagu
Mäla Poali-Jaagu
Mäla Sepa (Poali)
 
Lõetsa Kearu

 
Kallaste Munska
Raegma Sumari
Vahtraste Tähvena (Tähe)
Vanamõisa Lauri
 
Kallaste Rootsi
Külasema Mäe-Pärdi
Simiste Andruse
 
Kallaste Paistu
Linnuse Neo

 
Tamse Sarapuu
 
Lõetsa Panga
 

 
Vanamõisa Simmu
 
Külasema Marjavälja
 
Igaküla Terala

 
Võlla Sepa-Ansu
 
Igaküla Pärdi-Mihkli
 
Nõmmküla Uielu (Välja)

 
Soonda Matsi
 
Lõetsa Silla
 
Aljava Mihkli
Lehtmetsa Tänavasuu

 
Koguva Jurna
 
Lõetsa Mardi
Paenase Mihkli (Mardi)
Soonda Lauri-Aadu
 
Pallasmaa Matsi

 
Viiraküla Lauritse
 
Kallaste Ranna
 

 
Lalli Ranna
 
 
Mäla Jaagu-Juri

 
Soonda Nuudi-Aadu
 
Lõetsa Saare
 
Päelda Mardi

 
Lalli Tähvena
Mäla Ansu
 
 
Mäla Pärdi-Andruse

 
Vanamõisa Juri
 
Linnuse Ranna
Tupenurme Ula-Andruse
 
Koguva Laasu

 
Igaküla Vana-Jaagutoa
 
 

 
Tupenurme Juri-Mihkli
Tupenurme Saare
 
Igaküla Veski
Lõetsa Selja
 

 
 
Kallaste Uielu (Lautri)
 
Oina Juri
Raegma Aadu

 
Lõetsa Põlluvälja
Rebaski Mulgu
 
Lõetsa Sepa
 
Rootsivere Kästiku-Laasu

 
Nõmmküla Tooma
 
Nõmmküla Sõo
 
Kallaste Jaagu

 
Koguva Vanatoa
Külasema Suurevärava
Tupenurme Ansu-Pärdi
 
Tupenurme Vanaga-Jaani
 
Kesse Vana-Aadu

 
Mõegaküla Jaani (Põllu)
 
Kallaste Jaani
 
Võlla Neo-Andruse

 
Nautse Jaagu (Kästiki)
 
Nõmmküla Pendu
 
Lõetsa Mäe-Saadu

 
 
Mõisaküla Vaaduma
Nõmmküla Umna
Päelda Laasu
 
Igaküla Niidiall
Lehtmetsa Andruse
Rannaküla Värava
Rässa Kaegu-Andruse
Rässa Ärma

 
Oina Matsi
Põitse Ügeli, Uuelu
 
Lehtmetsa Lõpesauna
 
Päelda Juri

 
Mäla Jaani-Andruse
 
Hellamaa Rehe
Vahtraste Peetri-Jaagu
 

 
Külasema Leemeti
 
Tusti Uietalu
 
Lõetsa Rihva

 
Viiraküla Peedu
 
Igaküla Neo
 

 
 
Kesse Jaani-Andruse
Lalli Mihkli
 
Paenase Tõnise

 
Võlla Kalda
 
Kallaste Saadu
Raugi Niidaste
 
Või Mardi

 
Lõetsa Kasemetsa
Mõegaküla Aadu
 
Vanamõisa Sepa
 
Vanamõisa Tähvena

 
 
Rannaküla Välja (Veiu)
 
Linnuse Eemu

 
Rannaküla Jõe
 
Simiste Mardi
Võlla Mardi (Tölbi)
 
Rebaski Nuka

 
Pärase Mihkli
 
Lõetsa Matsi-Uuelu
 
Rannaküla Vigalamäe

 
Rässa Juri
Tupenurme Ula-Poali, Jaagu
 
Raugi Laasu
 
Linnuse Vana-Tooma

 
Nõmmküla Ansuvälja
 
Hellamaa Kummi
Lõetsa Välja
Raugi Saadu
 
Soonda Jaagu

 
Simiste Valka
 
Mäla Mihkli
 
Nautse Koolielu

 
Mäla Pärdi-Mihkli (Jaagu)
Paenase Kunni
Tupenurme Lauri
 
Lõetsa Jaagutoa
Lõetsa Tõnise (Ärma)
 
Rebaski Kukka

 
Simiste Keskpõllu
 
Vahtraste Saadu
 
Koguva Tiigi
Kesse Uie-Mardi

 
Rässa Obuku-Mardi
Rässa Tänavasuu
 
Linnuse Laasu
 
Soonda Pira
Tusti Tooma

 
Lehtmetsa Lepiku
 
Lalli Niidi
 
Lehtmetsa Aadu

 
Nautse Mihkli
 
Võlla Nõmme
 

 
Põitse Ännika
 
 
Raugi Matsi

 
Linnuse Aadu
Rässa Nabi
Või Juri
Või Pärdi-Juri
Või Nigula
 
 
Kallaste Niidi
Paenase Abru (Jaani)

 
Igaküla Ennu (Adru)
Lõetsa Matsi
Soonda Simmu
 
Rässa Tõnise
 

 
Rannaküla Riida
 
Tupenurme Panga
 

 
Kallaste Kopli
Võlla Ennu
 
Igaküla Mihkli-Aadu
Kallaste Toru
Leeskopa Mäe
Lõetsa Suure-Jaagu
Lõetsa Kalju
 
Mõisaküla Laasuga
Pallasmaa Jaani
Pärase Tõnise
Raugi Petsiku
Võlla Sepa-Mihkli (Pärdi)

 
Simiste Valka-Tähvena
 
Mäla Uuelu (Simmu)
Paenase Viisa-Saadu
 
Koguva Välja

 
Aljava Matsi
Rässa Luiskama
Soonda Andruse
Soonda Kearu
Soonda Poali
 
Soonda Suure-Tähvena
 
Hellamaa Tüükri

 
Nõmmküla Laasu
Viiraküla Jaani
 
Külasema Ennu-Poali
 
Lõetsa Juri

 
Ridasi Ranga-Vesiaa
 
Pärase Peedu
 
Kallaste Veski

 
Koguva (Põllu)Nuka
Lõetsa Kalda
 
Soonda Juri
 
Hellamaa Mäe

 
Rebaski Konta (Nurga)
 
Nautse Pärdi
 
Kallaste Vanaelu

 
 
Nõmmküla Uietalu
Raugi Mihkli-Matsi
 
Nautse Tiri

 
Igaküla Ranna
 
Lõetsa Jaani (Uustalu)
Mäla Tähvena
Nõmmküla Tõnu-Aadu
 
Pärase Poali


http://muhu.rehepapp.com
19-04-2019, 19:26 EEST