Linnuse Laasu
 
Koguva Kopli
Paenase Andruse

 
 
 
Rannaküla Välja (Veiu)

 
Mäla Jaani-Andruse
 
Hellamaa Mäe
 
Kesse Vana-Aadu

 
Rannaküla Vigalamäe
 
Nõmmküla Ansuvälja
 
Hellamaa Kummi
Lõetsa Välja
Raugi Saadu

 
Kallaste Munska
Raegma Sumari
Vahtraste Tähvena (Tähe)
Vanamõisa Lauri
 
 
Simiste Mardi
Võlla Mardi (Tölbi)

 
Linnuse Villemi
Lõetsa Kummi
Nautse Matsi
Rässa Ansu
Vahtraste Majaka
 
Ridasi Ranga-Vesiaa
 
Lõetsa Rihva

 
Lalli Saadu
 
Nõmmküla Tõnu
 
Kapi Aaviku

 
Tusti Matsi
 
Igaküla Jaani-Andruse
 

 
Põitse Peele (Jaagu)
 
Hellamaa Rehe
Vahtraste Peetri-Jaagu
 
Rootsivere Mihkli (Porsa)

 
Lalli Niidi
 
Tupenurme Uuelu (Juri)
 
Igaküla Veski
Lõetsa Selja

 
Nõmmküla Sõo-Saadu
Pärase Matsi
 
Koguva Välja
 
Lõetsa Panga

 
Rässa Laasu
 
Võlla Nõmme
 
Pallasmaa Kase(välja)
Viiraküla Reinu
Viiraküla Toomu-Jaani

 
Külasema Jaagu (Adu-Juri)
 
Igaküla Oeldu (Räästa)
Kesse Mardi
Linnuse Tuulegi
Lõetsa Tähvena
Lõetsa Jõe
Mäla Rehematsi
Pärase Jaani
Pärase Lepiku
Raugi Jaani
Simiste Kearu
Tupenurme Vanaga-Juri
Vahtraste Noore-Jaagu
 
Vahtraste Uiemaa

 
Igaküla Niidiall
Lehtmetsa Andruse
Rannaküla Värava
Rässa Kaegu-Andruse
Rässa Ärma
 
 
Viiraküla Poali-Andruse

 
Lehtmetsa Kearu
Pallasmaa Mihkli
 
Lehtmetsa Aadu
 
Põitse Nakitse

 
 
Mäla Pärdi-Mihkli (Jaagu)
Paenase Kunni
Tupenurme Lauri
 
Igaküla Ivardi

 
 
Külasema Ennu (Kasevilu)
Lõetsa Poali-Andruse
Või Uietalu (Takja)
 

 
Linnuse Aadu
Rässa Nabi
Või Juri
Või Pärdi-Juri
Või Nigula
 
Linnuse Eemu
 
Koguva Tiigi
Kesse Uie-Mardi

 
Lõetsa Kearu
 
Nõmmküla Insu
 
Kallaste Jaani

 
Vahtraste Saadu
 
Vanamõisa Matsi-Laasu
 
Kallaste Niidi
Paenase Abru (Jaani)

 
Rootsivere Kästiku-Laasu
 
Tupenurme Vanaga-Jaani
 
Igaküla Neo-Jaani

 
 
Igaküla Ennu (Adru)
Lõetsa Matsi
Soonda Simmu
 
Linnuse Salu-Mihkli

 
Lõetsa Nurme
 
Kallaste Uietalu
Mõisaküla Siljavälja
 
Lalli Ranna

 
 
 
Linnuse Jaagu

 
Rootsivere Runni-Mihkli
 
Rässa Ritsu (Uuelu)
 

 
 
 
Igaküla Pärdi-Mihkli

 
Oina Andruse
 
Lehtmetsa Lõpesauna
 
Kesse Vanaõue

 
Kallaste Ranna
 
Vanamõisa Sepa
 

 
Võlla Mihkli
 
Viiraküla Peedu
 
Lalli Tähvena
Mäla Ansu

 
Lõetsa Jaani (Uustalu)
Mäla Tähvena
Nõmmküla Tõnu-Aadu
 
Rannaküla Riida
 
Soonda Juri

 
Koguva (Põllu)Nuka
Lõetsa Kalda
 
Rannaküla Jõe
 
Vahtraste Matsi

 
 
Lõetsa Vanapere
 

 
Või Mardi
 
Koguva Vanatoa
Külasema Suurevärava
Tupenurme Ansu-Pärdi
 
Aljava Mihkli
Lehtmetsa Tänavasuu

 
Linnuse Tõnu
 
Tusti Uietalu
 
Lalli Uietoa

 
Rebaski Kukka
 
 
Tupenurme Neo

 
Nõmmküla Jaaniõue
 
Aljava Matsi
Rässa Luiskama
Soonda Andruse
Soonda Kearu
Soonda Poali
 
Koguva Kalju
Lehtmetsa Veski
Lõetsa Nõmme

 
Võlla Kantsi
 
Viiraküla Tähvena-Tooma
 
Nõmmküla Ansu
Nõmmküla Sepa
Tupenurme Panga-Juri

 
 
Vanamõisa Juri
 
Rässa Jaani

 
Rebaski Nuka
 
 
Külasema Marjavälja

 
 
Külasema Peetrikivi
 
Lõetsa Jaaniõue

 
Külasema Koosi
 
Igaküla Mihkli-Aadu
Kallaste Toru
Leeskopa Mäe
Lõetsa Suure-Jaagu
Lõetsa Kalju
 
Raegma Juri

 
Mäla Mihkli
 
 
Raegma Mardi
Vahtraste Tika

 
Kallaste Kopli
Võlla Ennu
 
Kallaste Pärdi
Rässa Järve ja Kürva
Soonda Mihkli
Või Panga
Viiraküla Tidreku-Mihkli
Vanamõisa Kesküla
 
Tusti Aadu (Andruse)

 
Leeskopa Aljava
 
Igaküla Neo
 
Pärase Poali

 
Raugi Kuuseniidi
 
Lõetsa Ranna
 
Pärase Piiri

 
Koguva Saadu
Mäla Poali-Tooma
Rannaküla Niidi
Rootsivere Muda (Kotka)
 
Külasema Kingissepa
Nautse Laasu
 
Nautse Mihkli

 
Lõetsa Matsi-Uuelu
 
Linnuse Ranna
Tupenurme Ula-Andruse
 

 
Igaküla Terala
 
 
Oina Jaani

 
Koguva Käspri
 
 
Linnuse Vana-Tooma

 
Mõegaküla Mardi
 
Soonda Nuudi-Aadu
 
Simiste Jõe-Poali

 
Koguva Ansu
Koguva Tooma
 
Rannaküla Keanu
 
Koguva Jaagu

 
Kesse Jaani-Andruse
Lalli Mihkli
 
 
Leeskopa Oolu

 
Simiste Valka
 
Koguva Sumari
 
Pärase Andruse

 
Lalli Tänavasuu
 
Lõetsa Uie-Sauna
 
Mõegaküla Jaani (Põllu)

 
 
Nõmmküla Sõo
 
Lõetsa Rehe-Jaagu
Mäla Poali-Jaagu
Mäla Sepa (Poali)

 
Nautse Koolielu
 
Mäla Uuelu (Simmu)
Paenase Viisa-Saadu
 
Päelda Juri

 
Kallaste Anduvälja
Lehtmetsa Jaagu
Raegma Kõrve
Rässa Kalda
Rässa Vesiaia
 
Paenase Tõnise
 
Lehtmetsa Käspri
Lehtmetsa Nossa
Lehtmetsa Aru (Nurga)
Tusti Käspri
Või Aadu
Või Koolielu (Kopli)

 
Hellamaa Tüükri
 
Põitse Ännika
 

 
Kallaste Korju
 
Hellamaa Kuke
 
Nõmmküla Leemeti

 
Raugi Juri
 
Kallaste Paistu
Linnuse Neo
 
Kallaste Jaagu

 
Lehtmetsa Lepiku
 
Mõegaküla Uuetoa
 
Rässa Obuku-Mardi
Rässa Tänavasuu

 
Vahtraste Poali
 
 

 
Paenase Kõue
Viiraküla Toomu-Aadu
 
Simiste Keskpõllu
 
Külasema Leemeti

 
Viiraküla Lauritse
 
Nautse Tiri
 
Lehtmetsa Peekspuu

 
Paenase Ivardi
 
 
Koguva Laasu

 
 
 
Aljava Juri
Igaküla Ansu-Matsi
Raegma Kusta
Rässa Obuku-Juri

 
 
Päelda Mardi
 
Külasema Mardi
Viiraküla Tidreku

 
Lalli Põllu
 
Mäla Juri-Matsi
 
Nõmmküla Pendu

 
Kapi Riida
 
Põitse Kästiki
 
Külasema Ennu-Poali

 
Linnuse Uielu (Tõnsu)
Rootsivere Runni-Tõnu
 
Pärase Peedu
 
Kallaste Rootsi
Külasema Mäe-Pärdi
Simiste Andruse

 
Võlla Sepa-Ansu
 
Koguva Pärdi
 
Igaküla Kästiki

 
Mäla Pärdi-Andruse
 
 
Lõetsa Sassi

 
Või Pärdi-Matsi
 
Vahtraste Ranna (Sauna)
 
Pärase Mihkli

 
Hellamaa Väike-Saadu
 
Rootsivere Niidi
 
Kallaste Saadu
Raugi Niidaste

 
Rässa Juri
Tupenurme Ula-Poali, Jaagu
 
Igaküla Vana-Jaagutoa
 
Mõisaküla Laasuga
Pallasmaa Jaani
Pärase Tõnise
Raugi Petsiku
Võlla Sepa-Mihkli (Pärdi)

 
Rannaküla Uielu (Jaani)
 
Nõmmküla Uietalu
Raugi Mihkli-Matsi
 
Oina Juri
Raegma Aadu

 
 
Rässa Tõnise
 
Mäla Simmu-Mardi
Simiste Ranna

 
Linnuse Salu-Jaani
 
 
Kesse Jaani-Aadu
Lalli Tooma

 
Lehtmetsa Saadu
 
Viiraküla Kuusiku
 
Külasema Kopli-Andruse

 
Rebaski Saadu-Uuelu
 
Lõetsa Sepa
 
Lõetsa Saare

 
Oina Matsi
Põitse Ügeli, Uuelu
 
Soonda Suure-Tähvena
 
Rootsivere Ansu-Jaani
Rootsivere Ansu-Tõnise

 
Lõetsa Silla
 
Lehtmetsa Tähvena
 
Tupenurme Juri-Mihkli
Tupenurme Saare

 
Lõetsa Uuema
 
Lõetsa Jaagutoa
Lõetsa Tõnise (Ärma)
 
Viiraküla Jaagu

 
Lõetsa Juri
 
Rannaküla Vesiaa
 
Mõisaküla Vaaduma
Nõmmküla Umna
Päelda Laasu

 
Mäla Jaagu-Juri
 
Mõegaküla Jaagu
 
Lõetsa Mäe-Saadu

 
 
Võlla Lauri
 

 
Nautse Jaagu (Kästiki)
 
Nõmmküla Muda
Nõmmküla Muda-Saadu
 
Pallasmaa Tüü

 
Raugi Kõrtsi
 
Raugi Nõmme
 
Nõmmküla Tooma

 
Kallaste Uielu (Lautri)
 
Kallaste Jõe
 
Raugi Matsi

 
Kallaste Veski
 
Kallaste Uiesaadu
 
Kallaste Mihkli-Aadu

 
Kallaste Vanaelu
 
Rannaküla Viherpuu
 

 
Igaküla Uie-Pärdi
 
Lõetsa Mardi
Paenase Mihkli (Mardi)
Soonda Lauri-Aadu
 

 
Simiste Valka-Tähvena
 
Vanamõisa Simmu
 
Rootsivere Kästiku-Jaagu

 
Koguva Jurna
 
Nõmmküla Uielu (Välja)
 
Lõetsa Poali-Juri
Ridasi Nabi

 
Lõetsa Põlluvälja
Rebaski Mulgu
 
Võlla Neo-Andruse
 
Igaküla Uielu

 
Lehtmetsa Kohtuelu
 
 
Soonda Pira
Tusti Tooma

 
Külasema Ennu-Pärdi
Tupenurme Mihkli-Jaagu
 
Soonda Jaagu
 
Külasema Kohi
Vahtraste Pärdi

 
Tupenurme Panga
 
Vanamõisa Tähvena
 
Lõetsa Kiisa
Levalõpma Saadu
Rebaski Lembri
Simiste Lepiku
Vahtraste Keskküla

 
Mõegaküla Aru
 
Nõmmküla Laasu
Viiraküla Jaani
 
Pallasmaa Matsi

 
Koguva Tõnise
 
Simiste Valka-Lepiku
 
Külasema Mäe-Tooma
Paenase Ansu

 
Lõetsa Ennu
Lõetsa Kopli
Soonda Jaani-Aadu
Soonda Kaegu-Tähvena
 
Lõetsa Andruse
Paenase Matsi
Tupenurme Rõuendi
 
Igaküla Tõnise (Lutsu)

 
Raugi Laasu
 
Koguva Andruse
 
Lõetsa Kasemetsa
Mõegaküla Aadu

 
Soonda Peetri
 
Rootsivere Salu-Andruse
 
Nautse Pärdi

 
Tamse Sarapuu
 
Lõetsa Koolielu
 
Soonda Matsi

 
Rannaküla Kondimäe
 
Igaküla Ranna
 
Lõetsa Nuka
Rässa Kadaka

 
Rebaski Konta (Nurga)
 
Võlla Kalda
 
Lõetsa Mäe