Leeskopa Aljava
 
Oina Matsi
Põitse Ügeli, Uuelu
 
Igaküla Neo-Jaani

 
Mõegaküla Jaani (Põllu)
 
Linnuse Laasu
 
Nõmmküla Jaaniõue

 
Pärase Poali
 
Rebaski Konta (Nurga)
 
Tupenurme Panga

 
Lalli Põllu
 
Tamse Sarapuu
 

 
 
Lõetsa Saare
 
Soonda Peetri

 
Koguva Jurna
 
Igaküla Jaani-Andruse
 

 
Soonda Juri
 
Rässa Laasu
 
Paenase Ivardi

 
Külasema Koosi
 
 
Lõetsa Kasemetsa
Mõegaküla Aadu

 
Rannaküla Riida
 
Külasema Ennu-Pärdi
Tupenurme Mihkli-Jaagu
 
Nautse Tiri

 
 
Lõetsa Sepa
 
Tusti Matsi

 
Igaküla Uielu
 
Tupenurme Juri-Mihkli
Tupenurme Saare
 
Koguva Tõnise

 
Raegma Mardi
Vahtraste Tika
 
Tusti Aadu (Andruse)
 
Nõmmküla Ansuvälja

 
Nõmmküla Sõo
 
Lõetsa Panga
 

 
Nõmmküla Sõo-Saadu
Pärase Matsi
 
Kallaste Kopli
Võlla Ennu
 
Koguva Saadu
Mäla Poali-Tooma
Rannaküla Niidi
Rootsivere Muda (Kotka)

 
Põitse Peele (Jaagu)
 
Viiraküla Tähvena-Tooma
 
Igaküla Ivardi

 
Kallaste Anduvälja
Lehtmetsa Jaagu
Raegma Kõrve
Rässa Kalda
Rässa Vesiaia
 
Lehtmetsa Kearu
Pallasmaa Mihkli
 
Või Mardi

 
Hellamaa Tüükri
 
 
Simiste Mardi
Võlla Mardi (Tölbi)

 
Mäla Pärdi-Andruse
 
Aljava Mihkli
Lehtmetsa Tänavasuu
 
Koguva Kalju
Lehtmetsa Veski
Lõetsa Nõmme

 
Pärase Peedu
 
Raugi Nõmme
 
Linnuse Ranna
Tupenurme Ula-Andruse

 
Lehtmetsa Lepiku
 
Hellamaa Rehe
Vahtraste Peetri-Jaagu
 
Rootsivere Kästiku-Jaagu

 
Mõisaküla Laasuga
Pallasmaa Jaani
Pärase Tõnise
Raugi Petsiku
Võlla Sepa-Mihkli (Pärdi)
 
Koguva Ansu
Koguva Tooma
 
Nautse Jaagu (Kästiki)

 
Raugi Laasu
 
Rannaküla Uielu (Jaani)
 
Soonda Pira
Tusti Tooma

 
Rebaski Kukka
 
Nõmmküla Laasu
Viiraküla Jaani
 
Raugi Matsi

 
 
Nõmmküla Muda
Nõmmküla Muda-Saadu
 
Lalli Niidi

 
Rässa Ritsu (Uuelu)
 
Igaküla Vana-Jaagutoa
 
Koguva Jaagu

 
Lehtmetsa Saadu
 
Lalli Tähvena
Mäla Ansu
 
Viiraküla Jaagu

 
Koguva Välja
 
Rootsivere Ansu-Jaani
Rootsivere Ansu-Tõnise
 
Linnuse Jaagu

 
Linnuse Uielu (Tõnsu)
Rootsivere Runni-Tõnu
 
Mõegaküla Mardi
 
Rannaküla Vigalamäe

 
Põitse Nakitse
 
Lõetsa Silla
 

 
Lõetsa Andruse
Paenase Matsi
Tupenurme Rõuendi
 
Viiraküla Poali-Andruse
 

 
Linnuse Villemi
Lõetsa Kummi
Nautse Matsi
Rässa Ansu
Vahtraste Majaka
 
Igaküla Uie-Pärdi
 
Lehtmetsa Tähvena

 
Võlla Kantsi
 
Lõetsa Mäe-Saadu
 
Simiste Jõe-Poali

 
 
Nõmmküla Tooma
 

 
Kallaste Munska
Raegma Sumari
Vahtraste Tähvena (Tähe)
Vanamõisa Lauri
 
 
Rebaski Nuka

 
Lõetsa Jaaniõue
 
Rannaküla Välja (Veiu)
 
Lõetsa Mäe

 
Hellamaa Väike-Saadu
 
Kallaste Ranna
 
Lõetsa Jaagutoa
Lõetsa Tõnise (Ärma)

 
Külasema Kohi
Vahtraste Pärdi
 
Rootsivere Salu-Andruse
 
Kallaste Mihkli-Aadu

 
Igaküla Kästiki
 
Lõetsa Sassi
 
Või Pärdi-Matsi

 
Linnuse Salu-Mihkli
 
Kallaste Rootsi
Külasema Mäe-Pärdi
Simiste Andruse
 
Koguva Andruse

 
Lõetsa Koolielu
 
Igaküla Mihkli-Aadu
Kallaste Toru
Leeskopa Mäe
Lõetsa Suure-Jaagu
Lõetsa Kalju
 
Rootsivere Runni-Mihkli

 
Viiraküla Lauritse
 
Lalli Saadu
 
Pärase Andruse

 
Viiraküla Peedu
 
Rannaküla Jõe
 
Raugi Kuuseniidi

 
 
 
Aljava Matsi
Rässa Luiskama
Soonda Andruse
Soonda Kearu
Soonda Poali

 
Hellamaa Mäe
 
Rannaküla Kondimäe
 
Rässa Juri
Tupenurme Ula-Poali, Jaagu

 
Päelda Juri
 
Vahtraste Matsi
 

 
Koguva Käspri
 
Rootsivere Kästiku-Laasu
 
Linnuse Eemu

 
Lõetsa Kearu
 
 
Rannaküla Keanu

 
Lõetsa Rehe-Jaagu
Mäla Poali-Jaagu
Mäla Sepa (Poali)
 
 
Võlla Sepa-Ansu

 
Kallaste Saadu
Raugi Niidaste
 
Mäla Jaani-Andruse
 
Võlla Nõmme

 
Kesse Vanaõue
 
Kapi Riida
 
Linnuse Salu-Jaani

 
 
Võlla Lauri
 
Leeskopa Oolu

 
Põitse Ännika
 
Kallaste Paistu
Linnuse Neo
 
Soonda Matsi

 
Soonda Nuudi-Aadu
 
Kallaste Uietalu
Mõisaküla Siljavälja
 

 
Igaküla Oeldu (Räästa)
Kesse Mardi
Linnuse Tuulegi
Lõetsa Tähvena
Lõetsa Jõe
Mäla Rehematsi
Pärase Jaani
Pärase Lepiku
Raugi Jaani
Simiste Kearu
Tupenurme Vanaga-Juri
Vahtraste Noore-Jaagu
 
Vahtraste Uiemaa
 
Simiste Valka-Tähvena

 
 
Rootsivere Mihkli (Porsa)
 
Linnuse Vana-Tooma

 
Lõetsa Rihva
 
Külasema Ennu-Poali
 
Külasema Leemeti

 
Vanamõisa Sepa
 
Vanamõisa Simmu
 
Rebaski Saadu-Uuelu

 
Lõetsa Uuema
 
 
Tusti Uietalu

 
Raegma Juri
 
Oina Andruse
 
Vanamõisa Tähvena

 
Lõetsa Jaani (Uustalu)
Mäla Tähvena
Nõmmküla Tõnu-Aadu
 
Nõmmküla Insu
 
Külasema Mäe-Tooma
Paenase Ansu

 
Mõegaküla Jaagu
 
Lõetsa Uie-Sauna
 

 
 
Igaküla Ranna
 
Kallaste Korju

 
Koguva Laasu
 
Lalli Uietoa
 
Lõetsa Poali-Juri
Ridasi Nabi

 
Vahtraste Poali
 
Päelda Mardi
 
Nautse Mihkli

 
Igaküla Niidiall
Lehtmetsa Andruse
Rannaküla Värava
Rässa Kaegu-Andruse
Rässa Ärma
 
Külasema Peetrikivi
 
Oina Jaani

 
Igaküla Terala
 
Linnuse Tõnu
 
Kesse Vana-Aadu

 
Rässa Jaani
 
Tupenurme Uuelu (Juri)
 

 
Kallaste Veski
 
Vahtraste Saadu
 
Mäla Jaagu-Juri

 
Igaküla Pärdi-Mihkli
 
Külasema Kingissepa
Nautse Laasu
 

 
Kallaste Jõe
 
Lõetsa Juri
 
Mõegaküla Aru

 
Lõetsa Vanapere
 
Tupenurme Neo
 
Nautse Pärdi

 
Simiste Keskpõllu
 
Kallaste Jaani
 
Koguva Sumari

 
Oina Juri
Raegma Aadu
 
Hellamaa Kuke
 
Lalli Ranna

 
Külasema Kopli-Andruse
 
Lõetsa Nuka
Rässa Kadaka
 
Paenase Kõue
Viiraküla Toomu-Aadu

 
Nõmmküla Uietalu
Raugi Mihkli-Matsi
 
Nõmmküla Pendu
 
Igaküla Neo

 
Külasema Mardi
Viiraküla Tidreku
 
Lõetsa Mardi
Paenase Mihkli (Mardi)
Soonda Lauri-Aadu
 

 
Pärase Piiri
 
Lehtmetsa Peekspuu
 
Nõmmküla Uielu (Välja)

 
Külasema Ennu (Kasevilu)
Lõetsa Poali-Andruse
Või Uietalu (Takja)
 
Lehtmetsa Kohtuelu
 
Soonda Suure-Tähvena

 
Raugi Juri
 
Lõetsa Matsi-Uuelu
 

 
Mäla Mihkli
 
Igaküla Tõnise (Lutsu)
 
Kallaste Vanaelu

 
Põitse Kästiki
 
Vanamõisa Matsi-Laasu
 
Rannaküla Vesiaa

 
Külasema Marjavälja
 
Viiraküla Kuusiku
 
Koguva Vanatoa
Külasema Suurevärava
Tupenurme Ansu-Pärdi

 
Võlla Mihkli
 
Nõmmküla Leemeti
 
Soonda Jaagu

 
Lõetsa Ranna
 
Rannaküla Viherpuu
 
Linnuse Aadu
Rässa Nabi
Või Juri
Või Pärdi-Juri
Või Nigula

 
 
Nautse Koolielu
 
Ridasi Ranga-Vesiaa

 
Koguva Pärdi
 
Pallasmaa Matsi
 
Koguva Kopli
Paenase Andruse

 
Lehtmetsa Lõpesauna
 
Külasema Jaagu (Adu-Juri)
 
Simiste Valka-Lepiku

 
Paenase Tõnise
 
Raugi Kõrtsi
 
Mõisaküla Vaaduma
Nõmmküla Umna
Päelda Laasu

 
Pallasmaa Tüü
 
Mäla Pärdi-Mihkli (Jaagu)
Paenase Kunni
Tupenurme Lauri
 
Rässa Tõnise

 
 
Mäla Simmu-Mardi
Simiste Ranna
 
Rootsivere Niidi

 
Kallaste Pärdi
Rässa Järve ja Kürva
Soonda Mihkli
Või Panga
Viiraküla Tidreku-Mihkli
Vanamõisa Kesküla
 
Lõetsa Nurme
 
Lehtmetsa Käspri
Lehtmetsa Nossa
Lehtmetsa Aru (Nurga)
Tusti Käspri
Või Aadu
Või Koolielu (Kopli)

 
 
 

 
Kallaste Uiesaadu
 
 
Nõmmküla Ansu
Nõmmküla Sepa
Tupenurme Panga-Juri

 
Võlla Kalda
 
 
Pallasmaa Kase(välja)
Viiraküla Reinu
Viiraküla Toomu-Jaani

 
 
Lalli Tänavasuu
 
Kesse Jaani-Aadu
Lalli Tooma

 
Mäla Uuelu (Simmu)
Paenase Viisa-Saadu
 
Koguva Tiigi
Kesse Uie-Mardi
 
Vahtraste Ranna (Sauna)

 
Lehtmetsa Aadu
 
Vanamõisa Juri
 
Aljava Juri
Igaküla Ansu-Matsi
Raegma Kusta
Rässa Obuku-Juri

 
 
Hellamaa Kummi
Lõetsa Välja
Raugi Saadu
 

 
Kesse Jaani-Andruse
Lalli Mihkli
 
Kallaste Uielu (Lautri)
 
Simiste Valka

 
Pärase Mihkli
 
Nõmmküla Tõnu
 

 
 
Lõetsa Põlluvälja
Rebaski Mulgu
 
Koguva (Põllu)Nuka
Lõetsa Kalda

 
Rässa Obuku-Mardi
Rässa Tänavasuu
 
Kapi Aaviku
 

 
Lõetsa Kiisa
Levalõpma Saadu
Rebaski Lembri
Simiste Lepiku
Vahtraste Keskküla
 
Võlla Neo-Andruse
 

 
Kallaste Niidi
Paenase Abru (Jaani)
 
Tupenurme Vanaga-Jaani
 
Igaküla Veski
Lõetsa Selja

 
Igaküla Ennu (Adru)
Lõetsa Matsi
Soonda Simmu
 
Kallaste Jaagu
 
Mäla Juri-Matsi

 
Mõegaküla Uuetoa
 
 
Lõetsa Ennu
Lõetsa Kopli
Soonda Jaani-Aadu
Soonda Kaegu-Tähvena