Sellele veebilehele on paigutatud mitmesuguseid materjale, mis eeskätt Muhu koduloo-huvilistele võiksid huvi pakkuda. Hetkel on need jagatud neljaks alamkategooriaks:

Külad

Kõigi 52 Muhu küla kohta on koostatud mõnekümne-leheküljeline ülevaate-dokument, kus küla lugu põliskülade puhul hiljemalt rootsiaja lõpust ja nn. latsi- ja asunduskülade puhul nende tekkimisest alates on konspektiivselt esitatud. Muhut vähem tundvatele huvilistele võiks see üldpildi saamiseks olla põhiline infoallikas.

Inimesed ja kohad

Andmebaas, mis sisaldab Muhu inimeste ja kohtade infot.

Õuemärgid

Ülevaade Muhus kasutusel olnud õuemärkidest.

Viited

Mõned viited teistele kasulikele infoallikatele.

 

 
Viimati uuendatud:

19.12.2017


http://muhu.rehepapp.com
13-07-2024, 21:36 EEST