Akatis

Allikas: Muhu murdesõnastik

pilpad tule tegemiseks

mitm akatsed

Tie akatsed valmis, ma küta ahu ää

Personaalsed tööriistad