Esileht

Allikas: Muhu murdesõnastik

Muhu murdesõnastik
Meite oma entsüklopeedia.
3187 artiklit,
4 kasutajat.

Sõnad ja väljendid

Sii oo nüid nähe änamalt jäolt kõik nie sõnad, mis Muhu murde võistluse sõnaroamatu jäoks soadeti. Äga muhulased paljast nii vähede sõnadega läbi es aan ega'p aa paergustkid, nõnna et kellel tuleb miele mõni tulisema tarbiline sõna, mida paergus selle lehe pial nähe põle, siis paneme aga juure.

Pikemad jutud

Paergus sii viel ühtegid pitkemat juttu ülal ep ole. Ju nie koa ühekorra tulavad.

Uudised

12. märts 2011

  • Suurem osa sõnu sisestatud

28. detsember 2009

  • Esmane testversioon valmis


Personaalsed tööriistad