Ajus köimine

Allikas: Muhu murdesõnastik

räimepüük triivivate võrkudega

Personaalsed tööriistad